Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos Nr.95 "Tehniskās uzraudzības noteikumi trošu gaisa piekarceļiem ar kabīni (vagonu) pasažieriem"

Pieņemts: 2004.12.21 Stājies spēkā: 2004.12.28 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1041 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka piekarceļi ar pārvietošanas elementu riņķveida kustību pa noslēgtu perimetru un vienā nesošā un vienā velkošā trosē nostiprinātiem krēsliem un kabīnēm; piekarceļi ar pārvietošanās elementu kustību turp un atpakaļ un vienā nesošā un vienā velkošā trosē nostiprinātiem vagoniem. Piekarceļu tehniskās pārbaudes atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām veic akreditēta institūcija, par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)