Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.687 "Bērnu un ģimenes lietu ministrijas nolikums"

Pieņemts: 2004.10.05 Stājies spēkā: 2004.10.09 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 839 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes tiesību un jaunatnes jomā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)