Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija noteikumos Nr.584 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai"

Pieņemts: 2004.09.14 Stājies spēkā: 2004.09.18 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 795 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka valsts tiešais papildu maksājums par tonnu kvotas atbalsts pretendents līdz kārtējā gada 15.jūlijam vai 10.oktobrim ir iesniedzis Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (4.pielikums) piemaksas saņemšanai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.