Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli"

Pieņemts: 2004.12.21 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1034 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka, ka lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par reprezentatīva statusa piešķiršanu atzītai zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupai, ja saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta atzinumu tā ievēro Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktos kritērijus par zvejas vai akvakultūras produktu ražošanas un realizēšanas normu paplašināšanu attiecībā uz ražotājiem, kas nav atzītas zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupas biedri, bet realizē pašu nozvejotās zivis vai audzē akvakultūras dzīvniekus attiecīgajā rajonā, kurā darbojas atzītā zvejas vai akvakultūras produktu ražotāju grupa.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)