Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā

Pieņemts: 2005.02.03 Stājies spēkā: 2005.03.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījumi nosaka aizstāt visā likumā vārdus "Latvijas vides aģentūra" ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra", vārdus "Valsts ģeoloģijas dienests" - ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" un vārdus "Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs" - ar vārdiem "Vides pārraudzības valsts birojs".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.