Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.48 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem"

Pieņemts: 2004.11.02 Stājies spēkā: 2004.11.05 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 903 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" un likumu "Par uzņēmējdarbību".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka speciāla atļauja (licence) ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanai 50
Speciāla atļauja (licence) ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai 50
Speciāla atļauja (licence) regulētā tirgus organizēšanai
50.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)