Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumos Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem"

Pieņemts: 2004.08.10 Stājies spēkā: 2004.08.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 703 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.
Dzēsta atsauce uz MK 1999. gada 15. jūnija noteikumiem Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem", kuros līdz šim tika noteiktas dabas parka "Ragakāpa" robežas.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.