Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumos Nr.279 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"

Pieņemts: 2005.01.18 Stājies spēkā: 2005.01.22 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 49 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Izglītības likumu.
Noteikumu grozījumi nosaka vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs pirmsskolas iestāžu un skolu māsa kopīgi ar izglītības iestādes vadītāju organizē veikt smēķēšanas, alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības, kā arī seksuāli transmisīvo slimību profilaksi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)