Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.80 "Virszemes ūdensobjektu tīrīšanas un padziļināšanas kārtība"

Pieņemts: 2004.08.24 Stājies spēkā: 2004.08.28 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 739 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par vides aizsardzību".
Noteikumu grozījumi nosaka, ka tehniskajos noteikumos virszemes ūdensobjektu - meliorācijas sistēmu regulētu ūdensnoteku un grāvju gultņu - atjaunošanai līdz projektētajiem parametriem, kas nepieciešama esošo nosusināšanas sistēmu ūdeņu uztveršanai un novadīšanai, netiek piemērotas šo noteikumu 8.4., 8.5., 9.2 un 9.7. apakšpunktā minētās prasības.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.