Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu

Pieņemts: 2005.03.08 Stājies spēkā: 2005.03.16 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 166 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā bērna piedzimšanas pabalstu, pabalsta apmēru un tā pārskaitīšanas kārtību. Pabalsta apmērs ir 296 lati - 100% no zīdaiņa pūriņa (pielikums) vērtības naudas izteiksmē.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.