Muzeju valsts pārvaldes nolikums

Pieņemts: 2004.11.09 Stājies spēkā: 2004.11.13 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 917 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Muzeju valsts pārvalde ir kultūras ministra pārraudzībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. Pārvaldes darbības mērķis ir īstenot valsts kultūrpolitiku publiskajos un privātajos muzejos.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.