Noteikumi par kuģu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu

Pieņemts: 2004.08.17 Stājies spēkā: 2004.08.20 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 722 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Regulā (EK) Nr.725/2004 par kuģa un ostas iekārtas aizsardzības stiprināšanu noteikto kuģu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu starp Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)