Noteikumi par Preiļu rajona Riebiņu novada izveidošanu

Pieņemts: 2004.11.16 Stājies spēkā: 2004.11.25 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 926 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu.
Noteikumi nosaka, ka tiek apvienoti Preiļu rajona Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts, Riebiņu pagasts, Silajāņu pagasts un Rušonas pagasts un izveidots Preiļu rajona Riebiņu novads. Preiļu rajona Riebiņu novada administratīvo robežu attiecīgajos plāna kartogrāfiskajos materiālos iezīmē Valsts zemes dienests.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.