Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi

Pieņemts: 2005.03.08 Stājies spēkā: 2005.03.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 175 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likumu un likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību.
Noteikumi nosaka recepšu (izņemot veterinārās receptes) veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas kārtību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.