Sociālās aprūpes centra "Jelgava" nolikums

Pieņemts: 2004.08.03 Stājies spēkā: 2004.08.07 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 670 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Nosaka sociālās aprūpes centra funkcijas, uzdevumu, tiesības, kā arī struktūru un amatpersonu kompetenci.
Tāpat nosaka centra darbības tiesiskuma nodrošināšanas pamatprasības un kārtību, kādā sniedzami pārskati par centra darbību.
Noteikts, ka aprūpes centrs ir Labklājības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)