Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūras nolikums

Pieņemts: 2004.12.28 Stājies spēkā: 2005.01.20 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1076 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra ir veselības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt metodisku un organizatorisku atbalstu Veselības ministrijai tuberkulozes apkarošanas un plaušu slimību ārstniecības politikas veidošanā un īstenošanā, sniegt valsts pārvaldes institūcijām un sabiedrībai informāciju par veselības aprūpi un tuberkulozes un plaušu slimību ārstniecību, kā arī nodrošināt ārstniecisko palīdzību tuberkulozes un plaušu slimību slimniekiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)