Valsts aģentūras "Latvijas Kara muzejs" nolikums

Pieņemts: 2004.09.28 Stājies spēkā: 2005.01.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 808 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Valsts aģentūra "Latvijas Kara muzejs" ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot tādas materiālās liecības par Latvijas militāro un politisko vēsturi, kuras raksturo sabiedrību un kurām ir vēsturiska un zinātniska nozīme, kā arī ar materiālajām liecībām saistīto informāciju.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.