Valsts asinsdonoru centra nolikums

Pieņemts: 2005.02.22 Stājies spēkā: 2005.02.26 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 138 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts asinsdonoru centrs ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir sagatavot asinis un asins komponentus ārstniecības iestādēm, kā arī nodrošināt ārstniecības personu apmācību un specializāciju transfuzioloģijas jomā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.