Valsts kases nolikums

Pieņemts: 2004.08.03 Stājies spēkā: 2004.08.07 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 677 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka Valsts kases funkcijas, uzdevumus un kompetenci, kā arī Valsts kases struktūru un amatpersonu kompetenci. Tāpat noteikts Valsts kases darbības tiesiskuma nodrošināšanas kārtības mehānisms un darbības pārskatu iesniegšanas kārtība.
Noteikts, ka Valsts kase ir Finanšu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir efektīva valsts pārvaldes funkciju īstenošana valsts finanšu vadības jomā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.