Valsts zivsaimniecības pārvaldes nolikums

Pieņemts: 2004.10.19 Stājies spēkā: 2004.11.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 877 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Valsts zivsaimniecības pārvalde ir zemkopības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Pārvaldes darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana zivsaimniecības nozarē, lai nodrošinātu minēto jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)