Zāļu valsts aģentūras nolikums

Pieņemts: 2004.12.07 Stājies spēkā: 2004.12.10 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 1006 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likumu.
Noteikumi nosaka, ka Zāļu valsts aģentūra ir veselības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt zāļu tirgus izpēti un efektīgu, drošu un kvalitatīvu zāļu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.