raksts1

E-jurista jaunumi

2011.12.05, autors Administrācija

Vortāls "E-jurists" piedāvā jaunāko dokumentu papildinājumu ar vairākiem jauniem un atjaunotiem dokumentu paraugiem. Jūsu ērtībai dokumenti ir sakārtoti pa kategorijām:

Sadarbības līgumi
- Vienošanās par aizdevuma līguma atmaksas termiņa pagarinājumu
- Dalībnieku līgums
- Paziņojums par līguma izbeigšanu (pakalpojuma sniedzējam)
- Līgums par finanšu līdzekļu pārvaldīšanu
- Līgums par starpniecības pakalpojumu sniegšanu
- Aizdevuma līgums
- Pieredzes apmaiņas līgums (ārvalstīs)
- Paziņojums par nepārvaramas varas iestāšanos

Pirkuma līgumi
- Izejvielu pirkuma – pārdevuma līgums

Darba līgumi
- Vienošanās par mācību maksas atmaksu
- Vecāku piekrišana
- Grūtnieces piekrišana
- Darba līgums (ar valdes locekli)
- Darba līgums (ar programmētāju) ar konkurences ierobežojuma nosacījumiem
- Vienošanās pie darba līguma par konkurences ierobežojumu
- Darba līgums (ar valdes priekšsēdētāju)
- Darbinieka uzteikuma atsaukums (pēc Darba likuma 100.p.3.d.)
- Darba līgums (ar frizieri)

Nekustamais īpašums
- Pilnvarojuma līgums (nekustamā īpašuma pārdošanai)
- Piespiedu zemes nomas līgums (zemei)

Nomas līgumi
- Darba vietas nomas līgums (frizierim)

Transports
- Automašīnas (kopā ar tā vadītāju) nomas līgums (vienreizējam pasākumam)
- Automašīnas (kopā ar tā vadītāju) nomas līgums (ilglaicīgai sadarbībai)
- Līgums par automašīnas remonta veikšanu (vienreizējs)

Lietvedības dokumenti
- Akts par nelaimes gadījumu darbā
- Nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnāla veidlapa
- Iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem (Iepirkumu uzraudzības birojam)
- Rīkojums par darba aizsardzības prasību izpildi (atpūtas telpas izveide grūtniecēm)
- Paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu
- Iesniegums par Darba likuma pārkāpumiem (Valsts darba inspekcijai)

Visi līgumi ir sagatavoti atbilstoši pašreizējai likumdošanai, to aprakstos atrodami arī komentāri par attiecīgā dokumenta saturu un pielietošanu.

Atpakaļ

Komentēt