AIDS profilakses centra nolikums

Pieņemts: 2005.02.01 Stājies spēkā: 2005.02.05 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 83 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka AIDS profilakses centrs ir veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir īstenot cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas un iegūtā imūndeficīta sindroma izplatības ierobežošanas politiku valstī.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.