Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības noteikumi

Pieņemts: 2005.01.11 Stājies spēkā: 2005.01.15 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 21 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi.
Noteikumi nosaka apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku tiesisko statusu, reglamentē to darbību un uzraudzību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.