Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvniecības kārtība

Pieņemts: 2004.07.13 Stājies spēkā: 2004.07.17 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 600 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likumu.
Noteikumi nosaka ar radiācijas drošību saistīto būvju būvprojektēšanas sagatavošanas, būvniecības un būvdarbu pieņemšanas kārtību, ciktāl to nenosaka citi būvniecību reglamentējošie normatīvie akti.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.