Bērna tiesību aizsardzības komisijas nolikums

Pieņemts: 2004.10.19 Stājies spēkā: 2004.10.23 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 861 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka bērnu tiesību aizsardzības komisija ir konsultatīva koleģiāla institūcija, kuras mērķis ir veicināt bērna tiesību aizsardzības politikas īstenošanu valstī saskaņā ar ANO 1989.gada 20.novembra Konvenciju par bērna tiesībām, Bērnu tiesību aizsardzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)