Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas nolikums

Pieņemts: 2004.08.03 Stājies spēkā: 2004.08.07 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 687 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Nosaka Bērnu un ģimenes lietu ministrijas funkcijas, uzdevumus un kompetenci, kā arī struktūru un amatpersonu kompetenci.
Tāpat noteikts ministrijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un kārtība, kādā iesniedzami ministrijas darbības pārskati.
Noteiktas, ka ministrijas padotībā atrodas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.
Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē MK noteikumi Nr.57 "Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāta nolikums".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.