Biodegvielas likums

Pieņemts: 2005.03.17 Stājies spēkā: 2005.04.15 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Šis likums nosaka:
1) biodegvielas, arī biodīzeļdegvielas, bioetanola un biogāzes, aprites valsts politikas pamatprincipus;
2) biodegvielas apritē iesaistīto institūciju kompetenci;
3) valsts atbalstu biodegvielas ražosšanai;
4) biodegvielas apritē iesaistīto personu tiesības, pienākumus un atbildību;
5) biodegvielas patērētāju informēšanas kārtību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)