Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas iegūšanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība

Pieņemts: 2005.02.15 Stājies spēkā: 2005.05.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 127 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu un likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu".
Noteikumi nosaka kārtību, kādā Latvijā iegūst bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, kārto eksāmenus minētās kvalifikācijas iegūšanai un noformē, maina un atjauno bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāja apliecību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.