Ciltsdarba valsts inspekcijas nolikums

Pieņemts: 2004.09.28 Stājies spēkā: 2004.10.02 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 819 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka ciltsdarba valsts inspekcija ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Inspekcijas darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkciju īstenošana ciltsdarba uzraudzībā un kontrolē, kā arī piena kvotu kontrolē, lai nodrošinātu minēto jomu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.