Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība"

Pieņemts: 2008.07.21 Stājies spēkā: 2008.08.14 Pievienots datubāzei: 2008.08.14 Tips: MK Noteikumi Nr.: 576 Kat.: Citi

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumu.
Noteikumi nosaka:
- kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma apakšaktivitāti "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība";
- atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu;
- prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam;
- Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)