Dabas parka "Milzukalns" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pieņemts: 2004.11.30 Stājies spēkā: 2004.12.04 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 984 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām".
Noteikumi nosaka dabas parka "Milzukalns" individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību un tā funkcionālo zonējumu, lai aizsargātu kēmu pauguru - Milzukalnu, mežus tā nogāzēs, kā arī saglabātu augstvērtīgus rekreācijas resursus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)