Dabas parka "Ragakāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pieņemts: 2004.08.10 Stājies spēkā: 2004.08.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 702 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likumu Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.
Nosaka dabas parka "Ragakāpa" individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību un tā funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu saglabāšanu, kā arī saglabātu kāpas un priežu mežu ainavu dabas parka apmeklētāju rekreācijai un izglītošanai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.