Dabas parka "Zvārdes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

Pieņemts: 2005.02.22 Stājies spēkā: 2005.02.26 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 139 Kat.:

Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām".
Noteikumi nosaka dabas parka "Zvārdes meži" individuālo aizsardzības un izmantošanas kārtību, kā arī funkcionālo zonējumu, lai nodrošinātu apdraudēto putnu sugu, to dzīvotņu un citu dabas vērtību aizsardzību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)