Drošības policijas nolikums

Pieņemts: 2004.11.16 Stājies spēkā: 2004.11.24 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 934 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.
Noteikumi nosaka, ka Drošības policija ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša valsts drošības iestāde, kas īsteno valsts politiku valsts drošības jomā un ir operatīvās darbības subjekts. Drošības policija veic Nacionālās drošības likumā, Valsts drošības iestāžu likumā, Operatīvās darbības likumā, likumā "Par valsts noslēpumu" un likumā "Par policiju" noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.