Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu atklāšanas, slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas kārtība

Pieņemts: 2004.10.05 Stājies spēkā: 2004.10.08 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 829 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likumu.
Noteikumi nosaka dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu atklāšanas, slēgšanas un nosaukumu piešķiršanas kārtību un attiecas uz valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru. Dzelzceļa stacijas vai pieturas punkta atklāšanas, slēgšanas vai nosaukuma piešķiršanas iesniegumu Satiksmes ministrijā iesniegt ir tiesīga jebkura fiziska vai juridiska persona.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.