Dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtība

Pieņemts: 2004.07.27 Stājies spēkā: 2004.07.31 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 632 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumu.
Noteikumi nosaka dzīvnieku kapsētas iekārtošanas, uzturēšanas un ekspluatācijas prasības, dzīvnieku līķu aprakšanas kārtību un prasības dzīvnieku kapsētas dokumentācijai.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.