Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem

Pieņemts: 2004.07.27 Stājies spēkā: 2004.08.06 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 635 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts, administrēts un uzraudzīts Eiropas Savienības atbalsts šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem.
Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē MK 2004.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.339 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu pirmapstrādātājiem un personām, ko uzskata par apstrādātājiem".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)