Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi

Pieņemts: 2004.11.09 Stājies spēkā: 2004.11.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 923 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu.Noteikumi nosaka: elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas un apstrādes prasības; elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas, atkārtotas izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas apjomus un termiņus, kā arī kārtību, kādā sniedzams ziņojums par šo darbu izpildi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)