Elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanas un informācijas sniegšanas prasības

Pieņemts: 2004.08.24 Stājies spēkā: 2004.08.28 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 736 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu.
Noteikumi nosaka elektrisko un elektronisko iekārtu marķēšanas prasības, lai veicinātu šo iekārtu atkritumu dalītu savākšanu.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.