Elektronisko sakaru likums

Pieņemts: 2004.10.28 Stājies spēkā: 2004.12.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma mērķis ir:
1)veicināt elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību;
2)veicināt konkurences attīstību elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā;
3)veicināt vienkāršota un caurskatāma elektronisko sakaru komersantu reģistrācijas režīma ieviešanu;
4)nodrošināt no elektronisko sakaru tehnoloģijas neatkarīgu elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu regulēšanu;
5)nodrošināt ierobežoto resursu racionālu izmantošanu elektronisko sakaru nozarē;
6)nodrošināt valsts, lietotāju un elektronisko sakaru komersantu interešu aizsardzību;
7)veicināt universālā pakalpojuma pieejamību;
8)nodrošināt elektronisko sakaru tīklu integritāti un savietojamību, elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību;
9)nodrošināt lietotāju datu, tajā skaitā personas datu, aizsardzību.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)