Ģenētiskās izpētes kārtība

Pieņemts: 2004.08.10 Stājies spēkā: 2004.08.14 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: MK Noteikumi Nr.: 692 Kat.:

Izdoti saskaņā ar Cilvēka genoma izpētes likumu.
Noteikumi nosaka ģenētiskās izpētes kārtību un īstenojami piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
Noteikts, ka ģenētiskajā izpētē atļauts izmantot tikai kodētus audu paraugus, DNS aprakstus, veselības stāvokļa aprakstus un ģenealoģijas. Nekodētā veidā atļauts glabāt tikai vispārīgu zinātnisko informāciju, kas nosaka sakarību starp gēniem, gēnu produktiem un iedzimtajām īpašībām; audu paraugus un veselības stāvokļa aprakstus kā datu kopumu, ja tajā ir vismaz piecu gēnu donoru audu paraugi un veselības stāvokļa apraksti.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.