Grozījumi Alternatīvā dienesta likumā

Pieņemts: 2004.09.23 Stājies spēkā: 2004.10.01 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījumi nosaka, ka alternatīvā dienesta veicējam piešķir atvaļinājumu - 10 kalendāra dienas, neskaitot svētku dienas. Atvaļinājumu piešķir, ja alternatīvā dienesta veicējs pildījis alternatīvo dienestu ne mazāk kā sešus mēnešus. Atvaļinājumu pārceļ vai pagarina: alternatīvā dienesta veicēja pārejošas darbnespējas gadījumā; ja alternatīvā dienesta veicēju iesaista dabas katastrofu vai avāriju seku likvidēšanā.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.