Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

Pieņemts: 2004.12.16 Stājies spēkā: 2005.01.11 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījumi nosaka, ka apdrošināšanas komersantiem un nedalībvalsts apdrošinātāja filiālēm, kuras veic apdrošināšanu Latvijas Republikā, ir tiesības reklamēt sniedzamos apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā. Apdrošināšanas sabiedrībām ir tiesības reklamēt sniedzamos apdrošināšanas pakalpojumus tajā dalībvalstī (valstī), kurā apdrošināšanas sabiedrībai ir atvērta filiāle vai kurā tā sniedz apdrošināšanas pakalpojumus, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu.
Apdrošinātājs pirms apdrošināšanas līguma slēgšanas informē apdrošinājuma ņēmēju par savu mītnes (reģistrācijas) valsti un juridisko adresi.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.