Grozījumi Civilprocesa likumā

Pieņemts: 2004.09.02 Stājies spēkā: 2004.10.07 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījums paredz valsts nodevas summas par prasību, kas novērtējama naudas summā:
a) līdz 100 latiem - 10 latu,
b) no 101 lata līdz 1000 latiem - 15 procenti no prasības summas,
c) no 1001 lata līdz 5000 - 150 latu plus 2,5 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 1000 latus,
d) no 5001 lata līdz 20 000 latiem - 250 latu plus 1,6 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 5000 latus,
e) no 20 001 lata līdz 100 000 latiem - 490 latu plus 1 procents no prasības summas, kas pārsniedz 20 000 latus,
f) no 100 001 lata līdz 500 000 latiem - 1290 latu plus 0,3 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 100 000 latus,
g) vairāk par 500 000 latiem - 2490 latu plus 0,05 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 500 000 latus.
Par pieteikumu sevišķās tiesāšanās kārtības lietās - 10 latu, bet par pieteikumu lietās par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju vai kredītiestāžu maksātnespēju vai likvidāciju - 100 latu.
Par citām prasībām, kam nav mantiska rakstura vai kas nav jānovērtē, - 20 latu. Par prasības nodrošinājumu pieteikumu - 20 latu, bet par prasības nodrošinājuma pieteikumu lietās, kurās prasības summa ir lielāka par 4000 latiem, - 0,5 procenti no prasības summas.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.