Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā

Pieņemts: 2004.11.11 Stājies spēkā: 2004.12.09 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījumi nosaka, ka stažieris pilda amata pienākumus ierēdņa vadībā un saņem mēnešalgu atbilstoši amatam un piemaksas par darbu īpašos apstākļos. Ierēdnis parasti var atrasties dienestā līdz 50 gadu vecuma sasniegšanai. Pēc ierēdņa vēlēšanās, viņa tiešā priekšnieka rakstveida piekrišanas un pamatojoties uz attiecīgās iestādes atestācijas komisijas lēmumu, dienesta laiku var pagarināt: Pārvaldes priekšniekam un viņa vietniekiem, iestādes priekšniekam un viņa vietniekiem - ar tieslietu ministra lēmumu; pārējiem jaunākajiem un vecākajiem virsniekiem - ar Pārvaldes priekšnieka lēmumu; ierindniekiem, instruktoriem - ar attiecīgās iestādes priekšnieka lēmumu. Ierēdņu darba samaksu, ko veido mēnešalga, piemaksa par speciālo dienesta pakāpi, izdienu, citas piemaksas un prēmijas, nosaka Ministru kabinets.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)