Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā

Pieņemts: 2004.11.04 Stājies spēkā: 2004.11.15 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījumi nosaka, ka Kultūras institūcijas, izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kuras darbojas kā valsts vai pašvaldības bezpeļņas organizācijas, pārveidojamas vai uzsākama to likvidācijas (pieteikums Uzņēmumu reģistram iesniedzams) ne vēlāk kā līdz 2005.gada 1.septembrim, pamatojoties uz Ministru kabineta, attiecīgās pašvaldības domes (padomes) vai augstskolas senāta lēmumu un ievērojot attiecīgus normatīvos aktus. Šīs kultūras institūcijas, izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas līdz to pārveidošanai vai likvidēšanai un attiecīga ieraksta izdarīšanai uzņēmumu reģistrā turpina darboties atbilstoši tiem uzņēmējdarbību regulējošiem likumiem, pamatojoties uz kuriem tās darbojās līdz 2004.gada 15. novembrim.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)