Grozījumi likumā "Par koku ciršanas kārtību fiziskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirtajās meža zemēs"

Pieņemts: 2005.01.27 Stājies spēkā: 2005.02.05 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Likuma grozījumi nosaka, cirst kokus vējgāžu, vējlaužu un snieglaužu seku likvidēšanai, kā arī sausos kokus - koku ciršanai paredzams, ka mežaudzes šķērslaukums būs mazāks par kritisko šķērslaukumu, tad mežaudzi atļauts nocirst galvenajā cirtē pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma saņemšanas.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.