Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2004.gadam”

Pieņemts: 2004.08.26 Stājies spēkā: 2004.09.17 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Ar šā likuma grozījumiem tiek apstiprināts valsts budžets 2004.gada ieņēmumos 2 038 405 317 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu. Apstiprināt valsts budžetu 2004.gadam izdevumos 2 199 616 175 latu apmērā un tīrajos aizdevumos -7 155 693 latu apmērā saskaņā ar 1., 2.,3., pielikumu un 5.pielikumu. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 155 678 175 latu apmērā. Slēgt ar 2004.gada 1.janvāri valsts pamatbudžetā iekļauto speciālo budžetu 2003.gadā neizlietoto līdzekļu atlikumu uzskaites kontus.

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.