Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”

Pieņemts: 2004.11.04 Stājies spēkā: 2004.11.25 Pievienots datubāzei: 2005.04.08 Tips: Likums   Kat.:

Šis likums neregulē kārtību, kādā tiek pārvaldītas un atsavinātas valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošās kapitāla daļas citās sabiedrībās, kā arī kārtību, kādā tiek pārvaldītas privātajai kapitālsabiedrībai piederošās kapitāla daļas citās sabiedrībās. Aizstāt vārdus "ievērojot likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" noteiktās prasības" ar vārdiem "ievērojot Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktās prasības". Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kuras līdz 2004.gada 25. novembrim ierakstītas komercreģistrā ar firmā attiecīgi ievietotu vārdu "valsts" vai "pašvaldība" un kurām saskaņā ar šā likuma 23.pantu nav deleģējuma veikt valsts pārvaldes uzdevumu, ne vēlāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim jāizdara attiecīgi grozījumi kapitālsabiedrības statūtos, izslēdzot no kapitālsabiedrības firmas vārdu "valsts" vai "pašvaldība".

Atpakaļ

Lietošanas noteikumi

1. NAIS datu bāzē iegūto normatīvo aktu nesankcionēta pārpublicēšana vai izmantošana komerciāliem mērķiem ir aizliegta.

2. Normatīvais akts tiek uzskatīts par informatīvu materiālu, tādēļ pakalpojuma sniedzējs nekādā veidā neatbild par iespējamām sekām, kas varētu iestāties normatīvā akta piemērošanas rezultātā.

10 jaunākie līgumu paraugi 10 populārākie līgumu paraugi Tavi apskatītie likumdošanas akti (1)